×

اجتماع بایگانی - پایگاه خبری آوای باینگان

سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم!
دکتر برهان ولدبیگی

سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم!

آوای باینگان: عبور از بحران در جوامع برخوردار از سرمایه اجتماعی بالا و جامعه مدنی قوی، در قیاس با سایر جوامع کمتر برخوردار یا فاقد این امکانات بسیار آسانتر بوده و در نتیجه آسیب و تلفات کمتری بهمراه دارد.
  • ۱۳۹۹-۰۱-۱۱
  • 670 بازدید
  • ۰