×

اندیشه بایگانی - پایگاه خبری آوای باینگان

سال پویایی اندیشه

سال پویایی اندیشه

آوای باینگان: در چرخش محاسبه شده افلاک و هستی از ریزترین جزء تا بزرگترین مجموعه آن به دورهم که متشکل از بی نهایت گردش نهان و پیداست اینک چرخش زمین به دور خورشید از نظر محاسبات ما به پایان یک دوره کامل دیگر رسیده است و ما آنرا سال نام نهاده ایم تا براساس آن محاسبه کنیم آنچه شده و برآورد سازیم آنچه باید بشود.

  • ۱۳۹۵-۱۲-۲۹
  • 1412 بازدید
  • ۰