×

بازدید بایگانی - پایگاه خبری آوای باینگان

بازدید از روند آماده سازی حوزه های امتحان نهایی سطح منطقه

بازدید از روند آماده سازی حوزه های امتحان نهایی سطح منطقه

آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان، از روند آماده سازی حوزه های امتحان نهایی سطح منطقه بازدید نمود.
  • ۱۳۹۹-۰۵-۲۲
  • 584 بازدید
  • ۰