×

ثبت نام دانش آموزان بایگانی - پایگاه خبری آوای باینگان

اصل فاصله گذاری اجتماعی هنگام ثبت نام دانش آموزان رعایت گردد

اصل فاصله گذاری اجتماعی هنگام ثبت نام دانش آموزان رعایت گردد

آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان در جلسه ستاد ثبت نام این منطقه، بر اصل فاصله گذاری اجتماعی و مراجعه بر اساس حروف الفبا و جلوگیری از تجمع، هنگام ثبت نام دانش آموزان تاکید نمود.
  • ۱۳۹۹-۰۴-۰۲
  • 1314 بازدید
  • ۰