×

جنجال رسانه ای بایگانی - پایگاه خبری آوای باینگان

بازنمایی رسانه ای و ویروس کرونا
دکتر بهمن باینگانی

بازنمایی رسانه ای و ویروس کرونا

آوای باینگان: شاید به جرات بتوان گفت مهمترین پدیدۀ فرهنگی یک دهۀ اخیر، انفجار اخبار در زندگی روزمره بوده است.
  • ۱۳۹۸-۱۲-۱۰
  • 1353 بازدید
  • ۰