تاریخ : سه شنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۲ Tuesday, 30 May , 2023

دکتر بهمن باینگانی

15خرداد
آموزش مجازی و فقر تجربه
دکتر بهمن باینگانی

آموزش مجازی و فقر تجربه

آوای باینگان: آنچه که بعد از کرونا در حوزۀ آموزش در جامعۀ ایرانی، مثل همۀ جوامع دیگر اتفاق افتاد، تبدیل آموزش حضوری از سر اجبار به آموزش مجازی بود.

15اردیبهشت
خانواده در برابر کرونا
بهمن باینگانی

خانواده در برابر کرونا

آوای باینگان: با ظهور و گسترش ویروس کرونا و اتخاذ سیاست‌هایی مثل فاصله گذاری اجتماعی، سر دادن شعارهایی مثل در خانه بمانیم و تعطیلی یا کاهش فعالیت نهادهای دولتی و غیر دولتی،  بیشتر مسئولیت‌ها به دوش خانواده گذاشته شد.

10اسفند
بازنمایی رسانه ای و ویروس کرونا
دکتر بهمن باینگانی

بازنمایی رسانه ای و ویروس کرونا

آوای باینگان: شاید به جرات بتوان گفت مهمترین پدیدۀ فرهنگی یک دهۀ اخیر، انفجار اخبار در زندگی روزمره بوده است.