×

ذهن و تفکر بایگانی - پایگاه خبری آوای باینگان

شهر زیبا، زیبایی ذهن و تفکر مردمانش را می رساند / محمود رستمی تبار

شهر زیبا، زیبایی ذهن و تفکر مردمانش را می رساند / محمود رستمی تبار

آوای باینگان: سلامت حالت رفاه نسبی جسم و روان است که موقعی حاصل می گردد که هر آنچه این حالت رفاه نسبی را تامین می کند مهیا باشد. نظم و تعادل و توازن طبیعت و زیبائی های طبیعی داروی شفابخشی برای انسان می باشند،چرا که انسان جزء تفکیک ناپذیر از این سیستم کلی است.

  • ۱۳۹۵-۱۲-۰۵
  • 1716 بازدید
  • ۰