×

مدارس باینگان بایگانی - صفحه ۲ از ۲ - پایگاه خبری آوای باینگان

به صورت مستمر از مدارس باینگان بازدید به عمل می آید
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان

به صورت مستمر از مدارس باینگان بازدید به عمل می آید

آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان در جلسه شورای معاونین گفت: به صورت مستمر از مدارس بازدید به عمل می آید.
 • ۲۳,دی ۱۳۹۹
 • 441 بازدید
 • ۰
 • جهت بازگشایی مدارس، آمادگی کامل داریم

  جهت بازگشایی مدارس، آمادگی کامل داریم

  آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان گفت: آمادگی برگزاری کلاس ها در هر نوع از وضعیت سلامت سطح منطقه را داریم.
 • ۱۵,شهریور ۱۳۹۹
 • 427 بازدید
 • ۰
 • باید تا آغاز سال تحصیلی جدید، مشکل اینترنت روستاهای سطح منطقه برطرف شود

  باید تا آغاز سال تحصیلی جدید، مشکل اینترنت روستاهای سطح منطقه برطرف شود

  آوای باینگان: رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه باینگان گفت: باید تا آغاز سال تحصیلی جدید، مشکل اینترنت روستاهای سطح منطقه برطرف شود.
 • ۱۲,مرداد ۱۳۹۹
 • 762 بازدید
 • ۰
 • باید کلیه نواقص مدارس تا آغاز سال تحصیلی جدید رفع گردد

  باید کلیه نواقص مدارس تا آغاز سال تحصیلی جدید رفع گردد

  آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان: بایدکلیه نواقص مدارس تا آغاز سال تحصیلی جدید رفع گردد.
 • ۲۶,تیر ۱۳۹۹
 • 1150 بازدید
 • ۰
 • کلیه مدارس سطح منطقه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی آماده رفع اشکال دانش آموزان می باشند

  کلیه مدارس سطح منطقه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی آماده رفع اشکال دانش آموزان می باشند

  آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان، گفت: کلیه مدارس سطح منطقه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی آماده رفع اشکال دانش آموزان می باشند.
 • ۲۸,اردیبهشت ۱۳۹۹
 • 653 بازدید
 • ۰
 • بازگشایی مدارس، مستلزم گندزدایی روزانه محیط آموزشگاه می باشد

  بازگشایی مدارس، مستلزم گندزدایی روزانه محیط آموزشگاه می باشد

  آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان، بازگشایی مدارس را مستلزم گندزدایی روزانه محیط آموزشگاه دانست.
 • ۲۵,اردیبهشت ۱۳۹۹
 • 625 بازدید
 • ۰
 • افتتاح سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مدارس باینگان و بانه وره

  افتتاح سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مدارس باینگان و بانه وره

  آوای باینگان: سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مدرسه کوثر و عصمت بانه وره به صورت نمادین افتتاح شد.

 • ۸,آبان ۱۳۹۵
 • 1726 بازدید
 • ۰