تاریخ : شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱ Saturday, 3 December , 2022

مدارس باینگان

23دی
به صورت مستمر از مدارس باینگان بازدید به عمل می آید
رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان

به صورت مستمر از مدارس باینگان بازدید به عمل می آید

آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان در جلسه شورای معاونین گفت: به صورت مستمر از مدارس بازدید به عمل می آید.

15شهریور
جهت بازگشایی مدارس، آمادگی کامل داریم

جهت بازگشایی مدارس، آمادگی کامل داریم

آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان گفت: آمادگی برگزاری کلاس ها در هر نوع از وضعیت سلامت سطح منطقه را داریم.

12مرداد
باید تا آغاز سال تحصیلی جدید، مشکل اینترنت روستاهای سطح منطقه برطرف شود

باید تا آغاز سال تحصیلی جدید، مشکل اینترنت روستاهای سطح منطقه برطرف شود

آوای باینگان: رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه باینگان گفت: باید تا آغاز سال تحصیلی جدید، مشکل اینترنت روستاهای سطح منطقه برطرف شود.

26تیر
باید کلیه نواقص مدارس تا آغاز سال تحصیلی جدید رفع گردد

باید کلیه نواقص مدارس تا آغاز سال تحصیلی جدید رفع گردد

آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان: بایدکلیه نواقص مدارس تا آغاز سال تحصیلی جدید رفع گردد.

28اردیبهشت
کلیه مدارس سطح منطقه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی آماده رفع اشکال دانش آموزان می باشند

کلیه مدارس سطح منطقه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی آماده رفع اشکال دانش آموزان می باشند

آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان، گفت: کلیه مدارس سطح منطقه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی آماده رفع اشکال دانش آموزان می باشند.

25اردیبهشت
بازگشایی مدارس، مستلزم گندزدایی روزانه محیط آموزشگاه می باشد

بازگشایی مدارس، مستلزم گندزدایی روزانه محیط آموزشگاه می باشد

آوای باینگان: رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان، بازگشایی مدارس را مستلزم گندزدایی روزانه محیط آموزشگاه دانست.

08آبان
افتتاح سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مدارس باینگان و بانه وره

افتتاح سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مدارس باینگان و بانه وره

آوای باینگان: سومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در مدرسه کوثر و عصمت بانه وره به صورت نمادین افتتاح شد.