×

نام درخشنده بایگانی - پایگاه خبری آوای باینگان

نیک اندیشان، نامی که خواهد درخشید

نیک اندیشان، نامی که خواهد درخشید

آوای باینگان: تولید، اتکا به خود، ورود جوانان، حمایت از بخش خصوصی وغیره؛ کلیدواژه هایی که دغدغه ی دائمی رهبر معظم انقلاب است و شرکت تعاونی نیک اندیشان باینگان ( ناب ) تبلوری از آن.

  • ۱۲,آبان ۱۳۹۶
  • 12850 بازدید
  • ۳ دیدگاه