×

نقد بایگانی - پایگاه خبری آوای باینگان

«نون خ » سریالی که نبایستی قربانی تعصبات شود
ماریا عزیزی

«نون خ » سریالی که نبایستی قربانی تعصبات شود

آوای باینگان: ھنرمند سعید آقا خانی جایزە ھفتمین دورە جشنوارە بین المللی فیلم دھوک در اقلیم کردستان را بە خود اختصاص داد.
  • ۱۳۹۹-۰۱-۳۰
  • 3790 بازدید
  • ۱ دیدگاه