تاریخ : سه شنبه, ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱ Tuesday, 7 February , 2023

آموزش و پرورش منطقه باینگان

30دی
از شورای آموزش و پرورش منطقه باینگان به عنوان شورای برگزیده استانی تقدیر به عمل آمد

از شورای آموزش و پرورش منطقه باینگان به عنوان شورای برگزیده استانی تقدیر به عمل آمد

آوای باینگان: با حضور در استانداری کرمانشاه، از شورای آموزش و پرورش منطقه باینگان به عنوان شورای برگزیده استانی تقدیر به عمل آمد.

09خرداد
شرایط برگزاری امتحانات نهایی در سطح منطقه باینگان بسیار مطلوب و قابل تقدیر است

شرایط برگزاری امتحانات نهایی در سطح منطقه باینگان بسیار مطلوب و قابل تقدیر است

آوای باینگان: رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه باینگان گفت: شرایط برگزاری امتحانات نهایی در سطح منطقه بسیار مطلوب و قابل تقدیر است.