×

ایرج محمد زاده بایگانی - پایگاه خبری آوای باینگان

سیاه نمایی؛ چاقویی که دسته خودش را می برد
ایرج محمدزاده

سیاه نمایی؛ چاقویی که دسته خودش را می برد

آوای باینگان: سالها پیش یادم می آید که دیدن لباس کوردی در تلویزیون خواب و خیالی بیش نبود، شنیدن آهنگی کوردی با هر لهجه ای ما را ذوق مرگ می کرد طوری که تا روزها برای همدیگر تعریف می کردیم.
  • ۱۳۹۹-۰۱-۲۸
  • 4221 بازدید
  • ۲ دیدگاه