×

روستای گردشگری نسمه بایگانی - پایگاه خبری آوای باینگان

“تاکستان گردی” ابتکاری ویژه برای خلق ثروت در پاوه
سابق حسینی

“تاکستان گردی” ابتکاری ویژه برای خلق ثروت در پاوه

آوای باینگان: با توجه به وجود حجم انبوهی از تاکستان های انگور در سطح شهرستان پاوه می توان به طراحی رویدادی با عنوان "تاکستان گردی" پرداخت و در فصل برداشت، رخدادی به غایت زیبا را برای این هدیه الهی برقرار نمود تا باغداران، روستائیان، اهالی صنعت گردشگری و دیگر ذینفعان نیز از ثمره آن بهره مند شوند.
  • ۱۴۰۰-۰۱-۲۹
  • 666 بازدید
  • ۰