×

f بایگانی - پایگاه خبری آوای باینگان

بوزین و مره‌خیل، نگین تنوع زیستی غرب کشور

بوزین و مره‌خیل، نگین تنوع زیستی غرب کشور

آوای باینگان: منطقه حفاظت شده بوزین و مره خیل باینگان زیستگاه گونه های گیاهی و جانوری کمیابی مانند پلنگ ایرانی است. در این مطلب به معرفی ویزگی‌های این منطقه و ضرورت مشارکت فعال مردم در حفاظت از آن پرداخته شده که در اداره می خوانید:
  • ۱۴۰۲-۰۸-۰۸
  • 523 بازدید
  • ۰